САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО: Үнэт цаасны арилжаанд хэрхэн оролцох вэ?

Үнэт цаасны арилжаанд хэрхэн оролцох вэ?