2019 оны 10-р сарын 23

МЭНДЧИЛГЭЭ

Багш нарын баярын мэндчилгээ дэвшүүлж байна.

МЭНДЧИЛГЭЭ

Ахмадын баярын мэндчилгээг дэвшүүлж байна.

Дээш